دلیل آفرینش

انسان ها آفریده شده اند تا به انها عشق ورزیده شود

و اشیا ساخته شده اند تا مورد استفاده قرار گیرند

دلیل اشفتگی های دینا اینست که به اشیا عشق

ورزیده می شود و انسان ها مورد استفاده قرار میگیرند .

/ 0 نظر / 10 بازدید