يادداشت های يک اتفاق ساده سياسی (واقعی )

......
پس از اتمام تراژدی انتخابات انتصاب رئيس جمهور پيشين طبعا تماس های خانم ( ل ) هم کم شد تا اين که اوايل شش ماهه دوم سال بود که شخصی با نام يکی از دوستان (ل ) ضمن تماس تلفنی از من درخواست يک قرار نمود از صحبت هايش حس کردم که به خوبی من را می شناسد و برايم اين وعده کمی غیر ارادی بود حدس زدم که او یک نیروی امنیتی است و فکر کردم اگر سر قرار نروم ممکن است تاوان سنگین تری را بپردازم .

فقط می خواستم بدانم که مایل به دانستن چه نوع اطلاعاتی است در این جا کوچکترین بی احتیاطی سبب دستگیری من می شد ....

/ 0 نظر / 4 بازدید