برای دوستم


امروز خبر دار شدم يکی از دوستانم درکوه صفه به دست سارقين مسلح از پا درآمده ضمن تسليت به خانواده محترم ايشان و ارزوی جزای خير برای اين دوست خوب اين قطعه را تقديم به وی می کنم

زير اين آسمان مينايی کارما نيست جز شکيبايی

کار او بردن است . گل چيدن ،کار ما مرگ يکديگر ديدن

/ 0 نظر / 4 بازدید