عشق از کره زمين رفته


مدت هاست عشق از این کره خاکی رخت بر بسته و ســـادگی هجرت کرده است

جنس قلب ها از آهن شده است . سال هاست بوی شکوفه های نارنج هیچ مشامی را

نوازش نمی کند و گل های مريم و نسرين مردم را مست نمی کنند .

من منتظرم تا آن جمعـــه سبز بيايد و دوباره تمــام رنگ ها در طبيعت دميده شود آن گاه

قلب ها از جنس حریر شده و همه معنای زندگی را می فهمند .

از خودم - سال ۱۳۷۹

/ 0 نظر / 4 بازدید