فرمول آرامش

مدت هاست تصمیم گرفته ام هرگاه کسی را نخواستم یا ازاو رنجیدم یا دلم را شکست

به یاد روزی باشم که ممکن است هرگز در دنیا نباشد

آن روز را مرور میکنم آن قدر که نبودنش را باور کنم و بعد در ذهنم برایش غمگین می شوم

و شاید یک عزاداری ذهنی و بعد ارزو میکنم کاش بود و از او میگذشتم و بعد به خودم میگویم

حالا او هست پس ببخش و فراموش کن .

از بخشمم شاد می شوم و از بودن او شادتر .

به همین راحتی .

فرمول آرامش من این است .

/ 0 نظر / 13 بازدید