اين همه روز


اين همه روز

اين همه سال

درکاغذ حرام می شود

و همه چار فصل تويی بهار می خواهی بيايی و تا آمدنت صبر می کند تابستان

می خواهی تابستان را تمام کنی

تمـــام می کنـی

و بعـــد همه مومیایی می شویم

هوا سرد می شود

زمستان ۸۱

/ 0 نظر / 4 بازدید