يادداشت های يک اتفاق ساده سياسی (واقعی)قسمت۳

بقيه ماجرا از قسمت قبل .....

پاسخ داد انشای شما يک جور تحقير ارزشهاست و شما به نوعی سعی کرده ايد بعضی مسايل را زير سوال ببريد (البته نگفت چه مسايلی )
سپس پرسيد آيا شما نماز می خوانی؟ گفتم نماز خواندن یا نخواندن یک مسئله روانی و خصوصی است و ربطی به کسی ندارد .پاسخ داد مملکت ما اسلامی است و جایی برای حضور کافران ندارد .
برایش از حضور تمام کیش ها و آیین ها حتی کافرین در زمان پیامبر اسلام گفتم و به او متذکر شدم در جامعه آزاد آن زمان هرکس به شرطی که موجبات آزار و توهین برای کسی فراهم نمی کرد برای اعتقاد خود آزاد بود ....
او گفت اگر همه بخواهند هرجور که دلشان بخواهد در جامعه زندگی کنند هرج و مرج می شود گفتم اگر اعتقاد همه برای همدیگر محترم شمرده شود هیچ وقت اتفاقی نمی افتد ..
از من پرسید چه کسی تو را تشویق کرده که این مطالب را بنویسی ؟عضو چه گروهی هستی ؟
ادامه دارد

/ 0 نظر / 3 بازدید