بیا همدیگر را ببوسیم

موسیلینی استالین و ناپلون همه احمق بودند

کدام ادم احمقی بجای یافتن موی معشوقه اش

عمرش را صرف جنگ میکند

بیا در لابلای ورقه های این کتاب همدیگر را ببوسیم

نگران ابرو هم نباش

اینجا هیچ کس کتاب نمیخواند.

/ 0 نظر / 19 بازدید