روز را با عشق آغاز کنيم

دوست دارم صبح را با عشق آغاز کنيم و شب را نيز با عشق پايان دهيم و ندا در دهيم کجاست ؟
کجاست مسافر خيالی ؟
کجاست آن که دائم عاشق است ؟ کجاست آن که تندیس بی قراری را به ما هدیه داد؟
کجاست آن که در کوچه های غربت ، گل مریم کاشت ؟
کجاست آن که در طلوع افسوس ها غروب شادی ها را نوشید ؟

کجاست آن که شراب عشق را از عاشق دریغ کرد؟
کجاست آن که لحظه های انتظار را درنور چشمان ما نقاشی کرد؟

کجاست آن که راز پنهانی عشق را فاش کرد؟ کجاست آن که در جستجوی من لبخند زندگی را گم کرد؟
ای کاش قاصدک خبرت را می آورد.
کاش بیایی .
برگردی روزی از کشور غربت .....
کشور عشق این جاست ،برگرد ای آن که عاشق پیشه ای .....

هادی

8.gif

/ 1 نظر / 4 بازدید
mohsen zaker

سلام هادی جان ذاکر هستم واقعا عاليه مو به اميد ديدار با آرزوی موفقيت راستی چطوری آهنگ گذاشتی؟؟؟؟