زیبایی تغییر

در زندگی از چیزهای زیادی میترسیدم و نگران بودم

تااین که انها را تجربه کردم و دیگر ترسی از ان ها ندارم

از تنهایی میترسیدم یاد گرفتم خود را دوست بدارم

از شکست میترسیدم یادگرفتم تلاش نکردن یعنی شکست

ازنفرت مردم میترسیدم یادگرفتم هرکس نظری دارد

از درد میترسیدم یادگرفتم درد کشیدن برای رشد روح لازم است

از سرنوشت میترسیدم یادگرفتم توان تغییر ان را دارم

از اینده میترسیدم یادگرفتم میتوان اینده بهتری ساخت

ازگذشته میترسیدم فهمیدم گذشته دیگر توان اسیب زدن به من را ندارد

و

بالاخره از تغییر میترسیدم تا این که یادگرفتم

حتی زیباترین پروانه ها هم قبل از پرواز کرم بودند و تغییر انهارا زیباتر میکند.

/ 0 نظر / 28 بازدید