عشق باید داشت

لاله را باید دید

خار را باید چید

شکوه را باید خورد

داغ را بایدبرد

اشک را باید ریخت

مشک را باید ببخت

خوب عالی یا بد

ساز را باید زد

مهره باید انداخت

خود را باید ساخت

سبزه را باید کاشت

و

عشق را باید داشت

/ 0 نظر / 11 بازدید