دنیا را پیچیده کردند

دنیا را پیچیده کرده اند و سخت

انسان هایی که بوی سادگی نمیدهند برای شادی و لذت هزار بهانه میخواهند

ارامش رویا شده است و عشق شرطی .

محبت معامله شده است گذشت و بخشش منت

معیارها عوض شده است ملاک ها پوج و بی ارزش

فقط با مرگ به خود می اییم و میفهمیم دنیا ساده بود و کوتاه سختش کردیم .


/ 0 نظر / 75 بازدید