اعلام يه خبر

باسلام

و تشکر ا ز همه دوستانی که در اين سايت برای من پيغامگذاشته اند و يا به هر ترتيب

از اين سايت بازديد می کنند از فردا يا پس فردا شب ماجرای جالبی تحت عنوان ( يه ماجرای

ساده سياسی ) علاو ه بر روال متن های ديگر نوشته خواهد شد در ضمن در آينده بسيار

نزديک اخبار جالب استان و کشور و جهان - علمی - .... نيز هر شب نوشته خواهد شد .

لطفا نظرات خودتون را حتما حتما برام بنويسيد .

منتظرم -- هادی

/ 0 نظر / 4 بازدید