با سلام
اميدوارم عيد خوش گذشته باشه ترا خدا دعا کنيدکه آتش جنگ سرد بشه !!!!!!!!!

اين غزل را از رهی معيری تقديم می کنم

گفتم که با تو شمع طربناک نيست

گفتا که سيمگون مه گيتی افروز هم

گفتم که بعد از آن همه دلها که سوختی کس می خورد فريب تو ؟

گفتــــا هنــوز هــم

/ 0 نظر / 5 بازدید