يادداشت های يک اتفاق ساده سياسی (واقعی )

او در هنگام صحبت از اعتقادم در مورد سازمان مجاهد خلق - کمونيست و دموکراسی و دلایل مخالفتم با رژیم پرسيد و به طور خیلی جالب بحث را به گروه رجوی کشاند و به من گفت ما از هواداران و مبلغان راه او هستیم و از گروه او حمایت و جانب داری می کنیم ....
به او گفتم گروه رجوی در بدترین شرایط کشور فقط به خاطر کسب قدرت و نه به خاطر مردم
ان ها را کشتار کردند - جو وحشت - ترور و جنگ های خیابانی - ارائه اطلاعات جنگی به عراق از نونه های کارنامه سیاه آنان است - این ها حتی در مسایل کلی هم دروغ می گویند و من شخصا به هیچ وجه آن ها را قبول ندارم .
از من پرسید چه قدر حاضری در این کار مایه بگذاری؟ گفتم من چیزی ندارم و فقط مخالفت من انتقادی و نوشتاری است و من به هیچ وجه اسلحه برای از میان برداشتن هیچ حکومتی تجویز نمی کنم .ضمنا اگر شماها قصد براندازی دارید باید یکی از دول شرق یا غرب از شما حمایت کنند.
پاسخ داد اتفاقا با سفارت انگلستان تماس داشته ایم و قول مساعد به ما داده اند ..

/ 1 نظر / 4 بازدید
فروغ آزادی

مجاهدين در تاريک ترين دوران ايران با مايه گذاشتن از جان پرارزش خود به مردم درس مقاومت داده اند. کافی است ايران بدون مجاهدين را تصور کنيد تا ببينيد که چگونه آخوندها مغول وار نسلها بر مردم حکومت می کردند - بدون هيچ مانع و رادعی...