عشق


عشق يعنی

تــــرنم زيبـــايی

عشق يعنی

طـراوت و همتـــائی

عشق يعنی

شکــــوفـه لبخنــــــد

عشق يعنی

جـــــوانــــــه پـيونـــــد

عشق یعنی

بهـــــار پـــر از گــــل

عشق یعنی

سخــــاوت سنـبــــــل

عشق یعنی کـه

مهـــــــر می بـــــــارم

عشق یعنی این که

دوستت دارم

/ 2 نظر / 5 بازدید
شیوا

سلام مرصی از ايميلهايت . رسيدن بخير موفق باشی .

Majid

/ به نام خدایی که اشک را آفرید تا سرزمین وداع آتش گیرد / آمدی دوست دارم روز آشنایی روز عشق روز آمدنت را . ای رهگذر با آمدنت در دلم بذر عاشق شدن را کاشتی . آمدی و با یاد عشقت از نوجوانی زدم و سرشار از غرور و عشق و محبت شدم. آمدی و قلبی پر از درد و نفرت را پر از شادی و شوق و مهر زنده بودن کردی . آمدی و برای زنده بودنم آخرين بهانه شدی . *ای که بی تو در شب تنهايی گريستم *با تو زندگی از نو شروع شد آمدی و سکوت سردو سنگين دلم را بشکستی و غروب تنهايی ام را پر از رنگ محبت کردی و موسيقی دوستی را نواختی . ای رفيق تنهايی من تا ابد دوستت خواهم داشت . ای که از تردید دو دوراهی مربه آخرین حد خوشبختی رساندی هرگز فراموشت نخواهم کرد ... / تقدیم به او که بیش از جانم دوستش دارم /