ناله را بس کن

گله را بگذار ناله ها را بس کن

تا بجنیم تمام است تمام

مهر دیدی که برهم زدن چشم گذشت

زندگی معرکه همت ماست

زندگی میگذرد

زندگی گاه به راز است و ملامت

زندگی گاه به نان است و جهانت بدهد

چه به راز و چه به ناز و چه به ساز

زندگی لحظه بیداری ماست

زندگی میگذرد

/ 0 نظر / 37 بازدید