نمی دانم چه بنگارم ؟


نمی دانم در اين لوح سفيد چه بنگارم ؟ هرگاه که تنها می شوم با خود می انديشم

که در وصف دوست هیچ نمی توان نوشت ....

جز اين که دوستی حقيقتی است صميمانه که با محبت توام باشد

34.gif

/ 1 نظر / 3 بازدید
دوست كيميا

سلام من دوست كيميا هستم اين اولين بلاگيه كه سر مي زنم خيلي زيبا بود تمام متنهاتون زيباست اميدوارم موفق باشين در مورد اين آخري.......... دلا ياران سه قسمند گر تو داني زباني اند و ناني اند و جاني به ناني نان بده از در برانش زباني با زبان تا مي تواني وليكن ياري جاني نگهدار به پايش جان بده تا مي تواني