سکوت در سکوت


سکوت در سکوت

حنجره و تار عنکبوت

واژه قبل از تولد محکوم و حکم قبل از صدور اجرا می شود

سراب هايمان را تبخير شوند ، خشک می شويم

اميدی نيست به اين ابرهای عقيم

درخت ها قد می کشند تا تبرها بی دسته نمانند

بهشت ؟ نــــه ...

سيب و گندم کافيست

باغ

ارزانی کلاغ

دستان ما گردو نخورده سیاه می شوند/ 0 نظر / 4 بازدید