داستان عشق

1- خواهش برگ است در انوه تاک

2- رویش برگ است در تن پوش خاک

3- ناودان گریه اشک بهار

4- طعنه بر سرو است در بالای دار

5- گاهی یک تلنگر بر زلال تنگ نور

6- پیچ و تاب ماهی اندیشه در زرفای نور

7- عشق گاهی میرود اهسته تا عمق نگاه ...

/ 0 نظر / 71 بازدید