صبور تر از يک خاطره

من و شعر و دلتنگی


ایستاده ایم در امتداد چشمان بارانی ات

من تفسیر بی قراری دریا تو از جنس یک لبخند

و در پهنه آسمان بی کران

شاید تو صبورترین عاشق زمان باشی