دوباره سلام - به یاد دوستم لیلا یه فال به حافظ زدم حدس بزنید که چی اومد

پس بخونيد و نتيجه بگيريد و نظر بدهيد

دردم از يار است و درمان نيز هم دل فدای او شد و جان نيز هم

اين که می گويند آن خوش تر از حسن يار ما اين دارد و آن نيز هم

داستان در پرده می گويم ولی گفته خواهد شد به دستان نيز هم

هر دو عالم يک فروغ روی اداست گفتمت پيدا و پنهان نيز هم

ياد باد آن کو به قصد خون ما زلف را بشکست و پیمان نیز هم

اعتمادی نيست بر کار جهان بلکه برگردن گردان نیز هم

چون سر آمد دولت شب های وصل بگذرد ايام هجران نيز هم

محتسب داند که حافظ عاشق است و آصف ملک سلسيان نيز هم

عاشق از قاضی نترسد مــی بیار بلکه از یرغوی دیوان نیز هم

خوب چطور بود ؟ برای من عالی بود .......

منتظر دريافت نظرات شمــــا هستم